GARAGE248 / FUJIKYU co., ltd.

Client: Garage248 / Fujikyu co., ltd.


Creative Direction, Design / Shingo Sakurai
Programming / inoir design
Photography / Hironobu Asai[ADPD], Shingo Sakurai

http://www.garage248.com